Keresés a Bibliában

22Ennekokáért mondjad Izráel házának: Ezt mondja az Úr Isten: Nem ti érettetek cselekszem, Izráel háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertéztettetek a pogányok között, a kik közé menétek. (5Móz 9,5; Ésa 33,25) 23És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertéztetett a pogányok között, melyet ti fertéztettetek meg köztök; és megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úr Isten, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemök láttára. (Zsolt 126,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak. (Ezék 20,22) 11Enmagamért, enmagamért cselekszem; mert hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?! És dicsőségemet másnak nem adom. (Ésa 42,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


115 1Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért! (Zsolt 113,6-8; Ésa 66,2) 2Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök? (Zsolt 79,10) 5Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak; (5Móz 4,28; Jer 10,3-5)

KNB SZIT STL BD RUF KG