Keresés a Bibliában

11Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!? (Ezék 18,32;Ezék,33 14-16. 19.)

KNB SZIT STL BD RUF KG