Keresés a Bibliában

2Embernek fia! mondjad Tírus fejedelmének: Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy és nem Isten, mégis olylyá tevéd szíved, minő az Isten szíve, (Ezék,28 6. Ésa. 31,3. 47,8. 2 Thess. 2,4.) 3Lám, hát bölcsebb volnál te Dánielnél! Semmi elrejtett dolog nem homályos néked! (Dán 2,26-47) 4Bölcseségeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyat s ezüstöt kincses házaidba. (Ezék,28 3. 5. 12. Zak. 9,12.) 5Bölcseségednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád gazdagságodat, és felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt. (Zsolt 62,1; Dán 4,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22A nép pedig felkiálta: Isten szava ez és nem emberé. (Csel 2,37.38; Luk 3,10-15) 23És azonnal megveré őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adá a dicsőséget; és a férgektől megemésztetvén, meghala. (2Sám 24,15-17.2Kir;19,35;Csel 10,26;14,14.15; Jel 19,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG