Keresés a Bibliában

20És vevéd a te fiaidat és leányaidat, kiket nékem szültél vala, és megáldozád őket azoknak eledelül. Avagy nem volt-é már elég paráznaságodból, (2Kir 21,6) 21Hogy megölted fiaimat is, és oda adád őket, midőn tűzben nékik áldozád? (Ezék 20,26; Zsolt 106,37.38)

KNB SZIT STL BD RUF KG