Keresés a Bibliában

6Nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből, (Gal 1,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. (1Thess 2,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG