Keresés a Bibliában

2És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. (Róm 5,8; Gal 2,20; Zsid 10,10.14; Fil 4,18; Mát 20,28;26,28; Róm 3,25.1Móz;8,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG