Keresés a Bibliában

5A mely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: (Csel 10,28.1Móz;11,5; Gal 3,8; Róm 9,24-26;15,9;16,26.2Pét;1,21.1Kor;2,10-16) 6Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által. (Eféz 2,12; Gal 3,28.29; Róm 8,17; Csel 3,26; Róm 1,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG