Keresés a Bibliában

3 1Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért; (Fil 1,7.13-16; Gal 6,12.2Kor;11,23;10,1; Kol 1,23) 17Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; (Róm 8,9.10.2Kor;12,9; Gal 2,20; Ján 14,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


18És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első; (Eféz 1,22; Csel 26,23; Róm 14,9;12,4.5; Eféz 4,12) 24Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm a mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, a mi az egyház; (Fil 1,12.18;2,17; Róm 5,3.2Kor;1,5;4,17; Róm 8,17; Fil 3,10;2,8.2Thess;1,5; Jel 6,9) 19És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. (Kol,2 10. Kol 1,18. Eféz. 4,15. 16. Gal. 5,4. 1 Kor. 3,6. 7. 11,3. 12,6.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. (1Kor 12,12.13.27; Eféz 4,11.12) 9De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. (1Kor 3,16) 10Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. (Gal 3,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. (Ján 6,56)

KNB SZIT STL BD RUF KG


17És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. (Róm 12,17.19.1Pét;3,9; Kol 3,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG