Keresés a Bibliában

2 1Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, (Eféz 1,20; Kol 2,13) 2Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; (Eféz 6,12; Tit 3,3; Róm 12,2.2Kor;4,4; Mát 12,24.1Kor;2,12.1Ján;4,6; Ésa 1,2-4; Róm 2,8;11,30) 12Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; (Róm 9,4.5; Kol 1,21; Csel 3,25; Róm 1,16;3,1.2.1Móz;32,28;35,10; Róm 9,6.1Móz;12,23;26,2-5;28,13-15.1Thess;4,13; Csel 19,26;14,15.1Kor;10,20) 13Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. (Eféz,2 12.) 18Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; (Róm 8,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. (Jak 4,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek. (Ján 21,18.19) 4Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. (Luk 6,26; Róm 8,7.1Ján;2,15) 19Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, (Gal 6,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG