Keresés a Bibliában

7A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. (Róm 3,23-25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3 1Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? (Zsid 12,14) 24Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, (Róm 5,1; Eféz 2,8) 30Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, (Gal 5,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ: (2Kor 5,21;5Móz 21,23) 5Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. (Ján 1,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


28Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. (Luk 22,27; Fil 2,7;1Tim 2,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG