Keresés a Bibliában

22És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, (Zsolt 8,7; Zsid 2,8; Kol 1,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


23Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak. (Ésa 42,6;49,6; Csel 13,47;1Kor 15,20.23; Kol 1,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék. (Csel 10,42) 4Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: (Ésa 64,4) 5Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. (1Kor 12,12.13.27; Eféz 4,11.12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: (Róm 12,5; Kol 1,24.2Kor;13,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG