Keresés a Bibliában

20A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. (Márk 16,19; Zsolt 110,1; Csel 2,24; Fil 3,20.21; Csel 7,55; Mát 24,30;25,31; Róm 8,9-11) 22És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, (Zsolt 8,7; Zsid 2,8; Kol 1,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG