Keresés a Bibliában

2Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7) 19És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, (Eféz,1 16.) 3 1Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért; (Fil 1,7.13-16; Gal 6,12.2Kor;11,23;10,1; Kol 1,23) 5A mely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: (Csel 10,28.1Móz;11,5; Gal 3,8; Róm 9,24-26;15,9;16,26.2Pét;1,21.1Kor;2,10-16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


29A mire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik. (2Kor 4,1; Fil 4,13; Eféz 3,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem. (1Kor 12,26.27) 18Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. (1Móz 6,5;8,21; Zsolt 51,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG