Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. (1Kor 1,1; Fil 1,1) 17Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; (Csel 7,2; Kol 1,15; Fil 2,5-11.1Kor;11,3; Róm 8,34.1Kor;15,27.28; Ján 20,17; Mát 27,46; Ján 10,29;14,28.1Kor;2,10) 19És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, (Eféz,1 16.) 2Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7) 5Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint, (Róm 8,15.29.30) 7Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. (Róm 12,3.6)

KNB SZIT STL BD RUF KG