Keresés a Bibliában

48Akkor a király fölmagasztalá Dánielt, és sok nagy ajándékot ada néki, és hatalmat adott néki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek előljárójává tevé őt. (Dán,2 6. Dán 5,11. 1 Móz. 41,40-43.)

KNB SZIT STL BD RUF KG