Keresés a Bibliában

2És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra. (Ezék 37,11.12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


46És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre. (Ján 5,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG