Keresés a Bibliában

3És monda néki: Eredj ki a te földedből és a te nemzetséged közül, és jer arra a földre, a melyet mutatok néked. (1Móz 12,1-3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy. (1Móz 12,1-4) 9Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. (1Móz 35,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG