Keresés a Bibliában

32És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, a kik néki engednek. (Luk 24,48; Csel 1,22;2,32;3,15;Ján 15,26.27)

KNB SZIT STL BD RUF KG