Keresés a Bibliában

30A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. (2Sám 24,15-17.2Kir;19,35;Csel 10,26;14,14.15; Jel 19,10) 31Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. (Eféz 1,20.22;Luk 1,77;24,47)

KNB SZIT STL BD RUF KG