Keresés a Bibliában

12Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között; és egyakarattal mindnyájan a Salamon tornáczában valának. (Csel 21,26.27) 3Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, ki bizonyságot tesz vala az ő kegyelmének beszéde mellett, és adja vala, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. (Csel 4,29-30; Zsid 2,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. (Zsolt 2,7; Róm 1,4; Zsid 1,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG