Keresés a Bibliában

23Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak. (Ésa 42,6;49,6; Csel 13,47;1Kor 15,20.23; Kol 1,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? (Zsolt 110,7) 46És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: (Dán 9,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG