Keresés a Bibliában

18Ki ellen, mikor vádlói előálltak, semmi bűnt nem hoztak fel azok közül, a miket én sejtettem: (Jób 34,11.12; Zsolt 62,13; Mát 16,27.2Kor;5,10) 19Hanem valami vitás kérdéseik valának ő vele az ő tulajdon babonaságuk felől, és bizonyos megholt Jézus felől, kiről Pál azt állítja vala, hogy él. (Mát 25,34-40)

KNB SZIT STL BD RUF KG