Keresés a Bibliában

7A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál vala nékik, mivelhogy másnap el akara menni; és a tanítást megnyújtá éjfélig. (Csel 2,42.46)

KNB SZIT STL BD RUF KG