Keresés a Bibliában

27Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem: (Róm 1,19.20) 28Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk. (Jób 34,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


19Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik: (Csel 14,17) 20Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek. (Róm 14,1.3.4)

KNB SZIT STL BD RUF KG