Keresés a Bibliában

8És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk is; (Csel 10,44) 9És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét. (1Móz 25,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG