Keresés a Bibliában

19Jövének azonban Antiókhiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot eláltatván, megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt. (2Kor 11,25.2Tim;3,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG