Keresés a Bibliában

29A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak: (1Kor 4,17;16,10; Róm 16,23.2Tim;4,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG