Keresés a Bibliában

9 1Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, (Mát 1,1-16; Luk 3,23-31)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22 1Atyámfiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg az én beszédemet, a melylyel most magamat előttetek mentem. (Csel 15,10;Róm 1,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG