Keresés a Bibliában

11Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé. (Ésa 28,16; Zsolt 118,22; Mát 21,42.1Pét;2,4.7) 12És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. (Mát 1,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek. (1Móz 12,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG