Keresés a Bibliában

14Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok és kívánátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek, (Mát 27,21; Márk 15,11; Luk 23,18; Ján 18,40) 15Az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai. (Ésa 66,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG