Keresés a Bibliában

2És mikor találtunk egy hajót, mely Fenicziába méne által, abba beülvén, elhajózánk. (1Kor 1,2) 27Mikor pedig a hét nap immár eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók, meglátván őt a templomban, felindíták az egész sokaságot, és reá veték kezöket, (Eféz 5,3-5.2Tim;3,2-5) 26És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek. (Csel 26,28.1Pét;4,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG