Keresés a Bibliában

12Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie? (2Kor 11,23-33)

KNB SZIT STL BD RUF KG