Keresés a Bibliában

10Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezénk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangyéliomot. (Ésa 65,2) 27 1Midőn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadák mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Július nevű századosnak a császári seregből. (Gal 3,10.22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek: (Kol 4,15.17; Fil 2,25;4,3) 24Továbbá Márk, Aristárkhus, Démás és Lukács, az én munkatársaim. (Filem 8,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG