Keresés a Bibliában

16 1Juta pedig Derbébe és Listrába: És ímé vala ott egy Timótheus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia; (2Tim 1,5) 2Kiről jó bizonyságot tesznek vala a Listrában és Ikóniumban levő atyafiak. (Jóel 2,32; Csel 2,21) 3Ezt Pál magával akará vinni; és vévén, körülmetélé őt a zsidókért, kik azokon a helyeken valának: mert ismerték mindnyájan az ő atyját, hogy görög volt.

KNB SZIT STL BD RUF KG