Keresés a Bibliában

3Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, ki bizonyságot tesz vala az ő kegyelmének beszéde mellett, és adja vala, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. (Csel 4,29-30; Zsid 2,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


20Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen! (Csel 14,3; Zsid 2,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Velök együtt bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az ő akarata szerint. (Csel 3,6-9;5,3-5;Csel 8,15-17)

KNB SZIT STL BD RUF KG