Keresés a Bibliában

39És mindenekből, a mikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, ez által mindenki, a ki hisz, megigazul. (Jóel 2,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG