Keresés a Bibliában

25Barnabás és Saulus pedig visszatérének Jeruzsálemből, betöltvén szolgálatukat, maguk mellé véve Jánost is, kinek mellékneve Márk vala. (Csel 11,29.30)

KNB SZIT STL BD RUF KG