Keresés a Bibliában

21Alámenvén azért Péter a férfiakhoz, kiket Kornélius küldött ő hozzá, monda: Ímé, én vagyok, a kit kerestek: mi dolog az, a miért jöttetek? (Jób 34,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint a kik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt. (2Pét 2,20.21)

KNB SZIT STL BD RUF KG