Keresés a Bibliában

14Péter pedig monda: Semmiképen sem, Uram; mert sohasem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant. (3Móz 11,1.5Móz;14,7.19; Ezék 4,14) 15És ismét szózat lőn ő hozzá másodszor is: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. (Eféz 2,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG