Keresés a Bibliában

8Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig. (Csel 2,32) 15Az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai. (Ésa 66,1.2) 40Ezt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván, (Csel 1,3; Luk 24,1; Ján 20,1; Ján 21,1) 41Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, minekutána feltámadott halottaiból. (Luk 24,30.43; Ján 21,12.13)

KNB SZIT STL BD RUF KG