Keresés a Bibliában

18Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki. (Ján 12,49.50;15,22;17,26;Ján 12,50) 19És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, a melyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon! (Ján 12,48-50)

KNB SZIT STL BD RUF KG