Keresés a Bibliában

15Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok! (Ján 1,46; Csel 3,22;7,37) 18Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki. (Ján 12,49.50;15,22;17,26;Ján 12,50)

KNB SZIT STL BD RUF KG