Keresés a Bibliában

3És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik. (2Móz 16,4.15;Máté 4,4; Luk 4,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG