Keresés a Bibliában

6Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén. (2Móz 19,5.1Pét;2,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


24 1Dávid zsoltára.
Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. (2Sám 23,1;2Móz 19,5) 2Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. (2Pét 3,5) 3Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? (Zsolt 15,1-5) 4Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. 5Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől. (Ésa 18,18) 6Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Szela. (2Kir 19,35-37; Zsolt 76,4-7)

KNB SZIT STL BD RUF KG