Keresés a Bibliában

13Féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. (5Móz 10,20;Jer 4,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. (5Móz 6,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG