Keresés a Bibliában

2Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek. (5Móz 12,32; Péld 30,6; Gal 1,6-8; Jel 22,18-19)

KNB SZIT STL BD RUF KG