Keresés a Bibliában

11És előjárulátok, és megállátok a hegy alatt; a hegy pedig tűzben ég vala mind az ég közepéig, mindamellett sötétség, köd és homályosság vala. (2Móz 19,17-20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5A hegyek megrendültek az Úrnak orczája előtt,
Még ez a Sinai is, az Úrnak, az Izráel Istenének színe előtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG


9A föld reng vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sinai hegy is az Isten előtt, az Izráel Istene előtt. (Zsolt 114,4-7.2Móz;19,16-18)

KNB SZIT STL BD RUF KG