Keresés a Bibliában

43Ujjongjatok ti nemzetek, ő népe! Mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét, bosszút áll az ő ellenségein, földjének és népének megbocsát! (Róm 15,10;Jel 19,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


23Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei, ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát. (Jób 38,8-11) 13Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein! (Ésa 35,8;51,3;52,9; Luk 2,25; Zsolt 96,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


48És örvendeznek Babilon felett az ég és a föld és minden benne valók, mert észak felől eljőnek reá a pusztítók, azt mondja az Úr. (2Kir 25,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG