Keresés a Bibliában

17Mert az Úr, a ti Istenetek, isteneknek Istene, és uraknak Ura; nagy, hatalmas és rettenetes Isten, a ki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. (2Krón 19,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10 1Vala pedig Czézáreában egy Kornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből. 34Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; (5Móz 10,17; Róm 2,11) 17Mert mi közénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztályrészét. (Mát 10,4; Márk 3,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG