Keresés a Bibliában

17Ne legyetek személyválogatók az ítéletben: kicsinyt úgy, mint nagyot hallgassatok ki; ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Istené; a mi pedig nehéznek tetszik néktek, én előmbe hozzátok, és én meghallgatom azt. (3Móz 19,15.2Krón;19,6.8)

KNB SZIT STL BD RUF KG